Thank You!

XÁC THỰC THÀNH CÔNG

Giờ bạn có thể kiểm tra hộp Thư đến để nhận bản tin đầu tiên. Từ giờ Edx Group sẽ thường xuyên gửi cho bạn những Chương trình hỗ trợ nhập hàng, những chia sẻ về kiến thức Marketing online mới nhất giúp bạn có thể kinh doanh thành công hơn. Còn bây giờ bạn có thể bắt đầu điền thông tin hàng hóa cần nhập khẩu trực tiếp từ các xưởng sản xuất bên Trung Quốc nhé.

TRỞ VỀ TRANG CHỦ