Quản lý và sử dụng tài khoản phụ Sub-Accounts

5/5 - (1 vote)

Sub-Accounts là các tài khoản phụ được tạo ra để chia sẻ quản lý gian hàng Gold Supplier. Dưới tài khoản chính có 5 tài khoản phụ. Mỗi tài khoản hoặc chính và phụ có thể độc lập đăng sản phẩm lên gian hàng Gold Supplier và chủ động hiên hệ, trả lời thư hỏi hàng.

Bạn hoàn toàn có thể tạo ra các tài khoản phụ và chia sẻ quản lý giao dịch gian hàng cho cán bộ nhân viên của mình Sales Representative, Manager … Tài khoản chính có quyền cao nhất, có thể phân chia thư hỏi hàng cho các tài khoản phụ tùy vào vùng miền, sản phẩm được quản lý,…Một hình thức quản lý tối ưu nâng cao hiệu quả khai thác gian hàng Gold Supplier.

1. Tạo tài khoản phụ

Sub-Accounts cho phép bạn có thể tạo được 5 tài khoản dưới sự quản lý của tài khoản chính. Để tạo một sub-Account, bạn có thể làm theo các bước như dưới đây:
Đăng nhập My Alibaba http://us.my.alibaba.com/
Chọn “Add A New Sub-Account” tại mục “Account Settings”
Hoàn thành mẫu thông tin và ấn “Add” để hoàn thành

image001

Tích vào ô vuông “Send user’s name and password to the user’s mailbox” để thông tin về ID và mật khẩu được gửi email đăng ký tài khoản phụ đó.

image002

Note:
Địa chỉ email của Sub-Account không được trùng với bất kì email đăng nhập của tài khoản nào trên Alibaba.com. Khi bạn thấy hệ thống thông báo như hình dưới đây có nghĩa là email này đã được sử dụng rồi và bạn phải đăng kí cho Sub-Account bằng một email khác.

image003

Khi bạn lựa chọn “ Account Type”, hệ thống sẽ mặc định Sales Representative được quản lý bởi tài khoản chính. Tuy nhiên bạn có thể chọn Sales Manager làm quản lý cho Sales Representative. Chỉ có Master-Account mới có quyền quản lý cho Sales Assistant và Sales Manager. Tài khoản quản lý có thể theo dõi sản phẩm và thư hỏi hàng của tài khoản dưới quyền.

image004

Hình trên chỉ chưa thể hiện hết nội dung quyền sử dụng tài khoản.

Mục Country/Region trong “Contact Address” được mặc định như địa chỉ trong Member Profile.

image005

Việc đăng thông tin sản phẩm, chào mua và RFQ của tài khoản phụ sẽ được hệ thống alibaba.com kiểm duyệt như của tài khoản chính.

2. Quản lý tài khoản phụ

1) Trong mục ”Manage Sub-Account” ngoài việc cho phép bạn có thể kiểm tra việc đăng sản phẩm, quản lý hỏi hàng và thông tin liên hệ khách hàng của tài khoản phụ, Tài khoản chính còn có thể “Edit”, “Delete”, “Freeze” và “Unfreeze” bất kì tài khoản phụ nào.
Để quản lý tài khoản phụ, Chọn “Manage Sub-Account” trong mục “Account Settings”.

image006

Bạn có thể lọc tài khoản phụ bằng cách chọn dạng của tài khoản phụ đó trong phần “Account Type”.

image007

Để xóa một tài khoản phụ, bạn tích vào ô vuông trước phần “Tên” sau đó mới nhấn “Delete”. Sau đó tài khoản phụ sẽ không tồn tại trên Alibaba.com nữa. Tất cả các thông tin về sản phẩm và hỏi hàng liên quan sẽ được chuyển hết về tài khoản chính và email đó sẽ không tồn tại trên hệ thống alibaba.com.

Để khóa một tài khoản phụ, bạn tích vào ô vuông trước “Tên”, sau khi lựa chọn chính xác tài khoản, bạn chọn “Freeze”. Khi việc này được hoàn thành, mọi thông tin sẽ vẫn được giữ lại trong tài khoản đó, nhưng chủ tài khoản không thể đăng nhập và sử dụng được nữa. Để mở lại tài khoản phụ, bạn chỉ cần chọn và nhấn “Unfreeze”.
Ấn “Edit” để chỉnh sửa thông tin của tài khoản phụ, như địa chỉ email, mật khẩu, tên, và loại tài khoản.
Tên đăng nhập, là một ID của tài khoản phụ, được hệ thống mặc định khi tạo tài khoản phụ. Tên đăng nhập này không thể thay đổi được.
Tài khoản chính có thể kiểm tra số lượng sản phẩm của tài khoản phụ khi ấn vào “On Display Product” hoặc “Off Display Product”.
Ví dụ, nếu ấn “2” trong “On Display Product”, bạn sẽ xem được 2 sản phẩm đó kết quả tìm kiếm như hình dưới đây.

image008

Bạn ấn vào số lượng “Private Showroom” để xem chi tiết “Private Showroom” của tài khoản phụ trong phần “Manage Private Showroom”.

image009

2) Chọn “Sign in Information” trong “Account Settings” để xem thông tin đăng nhập của các tài khoản phụ bao gồm các thông tin “Lần đăng nhập cuối cùng”, “địa chỉ IP” and “Vị trí IP đó”
Nếu bạn thấy có bất kì một thông tin nào khác lạ bạn có thể đóng băng ngay tài khoản đó trong mục Quản lý tài khoản phụ

image010

3. Chỉnh sửa thông tin tài khoản phụ

Tài khoản phụ có thể tự chỉnh sửa hồ sơ thành viên bằng cách ấn vào “Edit Member Profile” trong phần “Account Settings”.

image011

Tài khoản phụ có thể thay đổi “ Giới tính”, “ Địa chỉ liên hệ”, “ số điện thoại”, số fax” và “số di động” nhưng không thể thay đổi “ tên” và “ địa chỉ email”.

Tài khoản phụ có thể tự thay đổi mật khẩu, nhưng thiết lập câu hỏi bí mật và câu trả lời.

4. Tài khoản phụ và sản phẩm

Bạn có thể sử dụng mục “Person-in-Charge” trong “Advanced Search” để tìm kiếm những sản phẩm của tài khoản phụ đó.

image012

Mục “Person in charge” có thể lọc theo tài khoản phụ trong các phần “All”, “Approved”, “Editing Required”, “Approval Pending” and “Batch uploaded”

image013

Nguồn: Alibaba VietNam EDX Group