Quản lý và khai thác Custom Pages

Ứng dụng “Custom Pages” bạn có thể tạo thêm 8 mục trong phần profile công ty, giúp bạn gia tăng quảng bá công ty mình tốt hơn.

Ngoài 5 mục có sẵn: Management, Certificates, R&D, Agents Wanted, và Quality Control. Bạn có thể thêm 3 mục khác tùy thích mở rộng giới thiệu về công ty mình. Tuy nhiên chỉ có tài khoản Gold Supplier mới có quyền sử dụng khai thác tính năng này.

1. Cách thức tạo Custom Page

Để tạo một mục trong Custom Page, bạn có thể làm theo các bước như dưới đây:
Đăng nhập My Alibaba http://us.my.alibaba.com/
Chọn “Custom Pages” trong mục “Company Profile”
Chọn một mục cần sử dụng và nhấn “Create”

image001

Điền thông tin cần thiết và nhấn “Submit for Approval”

image002

Nguyên tắc của hệ thống là toàn bộ nội dung mà bạn đã chỉnh sửa chỉ được cập nhật sau 24h đồng hồ. Khi một nội dung, mục nào đó mà bạn vừa cập nhận vẫn ở trạng thái “Approval Pending” thì không thể chỉnh sửa thêm được nữa.

2. Xem Preview Custom Page

Hãy nhấn“Preview” để có thể xem chi tiết sau khi cập nhật, chỉnh sửa.

image003

3. Thêm mục mở rộng trong Custom Page

image004

4. Bạn có thể tạo các phần không giới hạn trong mỗi mục Custom Page

Để sắp xếp các mục trong Custom Pages, bạn hãy sửa các con số bên cạnh mỗi mục, sau đó nhấn “OK” để hoàn thành.

image005

5. Đưa thêm giấy chứng nhận, giải thưởng

Truy cập trang chủ và vào My Aliaba, nhấn “Add New Certification” để đăng các chứng nhận, giải thưởng, đây là mục thay thế cho mục “Manage Custom Pages” trước đây. Ngoài ra bạn có thể đăng tải các chứng nhận giải thưởng trong “Manage Custom Pages”

image006

6. Một số nguyên tắc trong Custom Page

1) Về một số chi tiết trong Custom Page:

Alibaba.com là trang toàn cầu. Thông tin bạn đăng lên cần ở dạng Tiếng Anh
Thông tin không sao chép hoặc thông tin sản phẩm bị cấm đăng trên Alibaba.com
Thông tin phải được viết bằng tiếng Anh
Không chứa thông tin sản phẩm hay thông tin về quan hệ kinh doanh khác
Không chứa thông tin liên hệ (Trừ thông tin liên lạc TradeManager)

2) Về nội dung trong Custom Page:

Các phần chi tiết phải có nội dung liên quan đến tiêu đề mục
Tiêu đề, nội dung các chứng nhận, giải thưởng phải liên quan đến hình ảnh tải lên

3) Về hình ảnh trong Custom Pages:

Management: sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty (tiếng Anh), hình ảnh của các cấp quản lý (hình ảnh chân dung hay hình ảnh hàng ngày); các hình ảnh ngoài nội dung này sẽ không hợp lý cho mục này
Certificates: hình ảnh, bản scan của các chứng nhận, giải thưởng, thành tựu đạt được; các hình ảnh có nội dung khác sẽ không phù hợp

R&D: cơ cấu tổ chức của phòng ban (tiếng Anh), hình ảnh thiết bị, hình ảnh cơ sở vật chất liên quan khác; các hình ảnh có nội dung khác sẽ không phù hợp

QC: cơ cấu tổ chức của phòng ban (tiếng Anh), hình ảnh thiết bị, hình ảnh cơ sở vật chất liên quan khác; các hình ảnh có nội dung khác sẽ không phù hợp

Look for agent: cung cấp thông tin chi tiết, không chứa logo sản phẩm, các nội dung không liên quan có thể đưa vào các mục tự tạo của Custom Pages

Các mục tự tạo khác của Custom Page: cung cấp thông tin chi tiết, không chứa logo sản phẩm, các nội dung không liên quan có thể đưa vào các mục khác của Custom Pages

Nguồn: Alibaba VietNam EDX