Máy có 2 chế độ ép nóng và lạnh sử dụng nhựa ABS cao cấp

Máy sử dụng mực dung môi sinh thái, tốc độ in 64m2/h

VT-Z 4-16×44 SF là loại ống ngắm có độ phóng đại lớn có thể thay đổi được trong khoảng từ 4-16X