Công ty Cổ phần Tập đoàn edX công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn edX công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I năm 2018: Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2018 20042018_EDX_BCTC_RIENG_Q1_2018 2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018 20042018_EDX_BCTCHN_Q1_2018

Ngày đăng: 15:25 20/04/2018 xem thêm »

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ Thường niên 2018

Ngày 14/04/2018, Tập đoàn edX đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và thông qua những quyết định quan trọng liên quan đến chiến lược cũng như kế hoạch kinh doanh trong năm 2018 và các năm tới. Chi tiết nội dung trong file đính kèm. 1.EDX_BB_NQ_DHDCDTN2018

Ngày đăng: 8:21 16/04/2018 xem thêm »

Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn edX xin gửi tới Quý Cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: 1. Giấy mời họp 1_04042018_EDX_GMH 2. Giấy ủy quyền 2_04042018_EDX_GIAYUYQUYEN 3. Chương trình họp 3_04042018_EDX_CTHOPDHDCDTN2018 4. Quy chế làm việc 4_04042018_EDX_QCLV 5. Báo cáo của Hội đồng quản […]

Ngày đăng: 18:20 04/04/2018 xem thêm »

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty CP Tập đoàn đầu tư edX công bố Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Chi tiết xem tại các file đính kèm dưới đây: 1. Nghị quyết HĐQT: 22112022_EDX_CBTT_NQHDQT 2. Thông báo về ngày đăng ký […]

Ngày đăng: 8:30 23/11/2022 xem thêm »

Chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn edX thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn edX Mã chứng khoán                   : EDX Loại chứng khoán                : Cổ phiếu phổ thông […]

Ngày đăng: 8:43 21/02/2018 xem thêm »

Thông báo về việc trở thành Công Ty Đại Chúng

Tập đoàn EDX xin trân trọng thông báo: Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản số 4187/UBCK-GSĐC ngày 30 tháng 06 năm 2016 về việc chấp thuận Hồ sơ đăng ký đại chúng của Công ty: Tên Công ty:      Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX Tên tiếng Anh:   […]

Ngày đăng: 13:55 06/07/2016 xem thêm »