Sản phẩm Ảnh Ghi chú Giá (¥) Số lượng Tổng(¥) Tổng(VNĐ)  
Thành tiền
Phí ủy thác
Tổng

Lưu ý: Báo giá trên là báo giá của sản phẩm tạm tính dựa trên tỉ giá hiện tại 3,700 VNĐ/¥
Báo giá trên chưa bao gồm: Phí ủy thác đặt hàng là 3% giá trị đơn hàng và không thấp hơn $9/đơn, phí vận chuyển và phí thủ tục hải quan, các khoản thuế ( nếu có)
Báo giá cuối cùng sẽ được bộ phận hỗ trợ chốt đơn khi đã được xác nhận đặt mua từ phía quý khách