Công ty Cổ phần Tập đoàn edX công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I năm 2018

5/5 - (1 vote)

Công ty Cổ phần Tập đoàn edX công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I năm 2018:

  1. Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2018

20042018_EDX_BCTC_RIENG_Q1_2018

2. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2018

20042018_EDX_BCTCHN_Q1_2018