Chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn edX thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau: Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn edX Mã chứng khoán                   : EDX Loại chứng khoán                : Cổ phiếu phổ thông […]

Ngày đăng: 8:43 21/02/2018 xem thêm »

Thông báo về việc trở thành Công Ty Đại Chúng

Tập đoàn EDX xin trân trọng thông báo: Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản số 4187/UBCK-GSĐC ngày 30 tháng 06 năm 2016 về việc chấp thuận Hồ sơ đăng ký đại chúng của Công ty: Tên Công ty:      Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX Tên tiếng Anh:   […]

Ngày đăng: 13:55 06/07/2016 xem thêm »