Thông báo về việc trở thành Công Ty Đại Chúng

Tập đoàn EDX xin trân trọng thông báo: Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản số 4187/UBCK-GSĐC ngày 30 tháng 06 năm 2016 về việc chấp thuận Hồ sơ đăng ký đại chúng của Công ty: Tên Công ty:      Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX Tên tiếng Anh:   […]

Ngày đăng: 13:55 06/07/2016 xem thêm »